Aktualności

Nabór na I rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdyni

Terapeuta potrzebny od zaraz! Rozpocznij swoją karierę psychoterapeuty. Zapraszamy wszystkich zainteresowaną tematyką psychologiczną, psychoterapią wszystkim, co związane z profesjonalnym pomaganiem drugiemu człowiekowi oraz pogłębieniem wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej psychiki. Centrum Psychoterapii Przestrzeń Rozwoju ogłasza nabór na I rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 25b/4 prowadzonego we współpracy z Krakowskim Centrum Psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zapraszamy na spotkanie!!! pt.”Zacznij swoją podróż psychoterapeuty. O tym czym jest psychoterapia oraz psychodynamiczne studium socjoterapii w praktyce ”, które odbędzie się 23 maja 2015r. o godz. 10:00 w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Wstęp bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając maila na adres: w.metys@przestrzen-rozwoju.pl do 20 maja 2015r. Ilość miejsc ograniczona. Studium Socjoterapii obejmuje dwa lata nauki i jest skierowane do studentów oraz absolwentów: psychologii, pedagogiki, socjologii, politologii, medycyny oraz wszelkich nauk humanistycznych. Zajęcia mają przystępną formę warsztatów, seminariów oraz treningów. Konstrukcja szkolenia umożliwia: doświadczenie siebie jako uczestnika procesu grupowego, zobaczenia swoich zachowań, emocji, poszerzenie samoświadomości doświadczenie siebie w roli osoby prowadzącej zajęcia grupowe. Zdobycie praktycznych umiejętności w pracy z grupą. opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych uczy organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych umożliwia  diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej. Zakres I roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży: 40 godzinny czterodniowy trening interpersonalny wprowadzający na początku kursu, stanowiący możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, a także jednocześnie spełniający wymóg komisji certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 130 godzin dwudniowych warsztatów tematycznych, odbywających się raz w miesiącu przez sześć miesięcy, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wyjazdu wakacyjnego. Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy: kontakt, komunikacja, integracja grupy, podstawy pracy indywidualnej i grupowej, rysunek w pracy, użycie psychodramy, elementy treningu twórczości, wrażliwości, asertywności i relaksacji, wprowadzenie do psychoterapii. 10-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie: 9 godzin wykładów na temat podstaw procesu terapeutycznego, 18 godzin warsztatów na temat pracy z grupą, 9 godzin seminariów na temat pracy z grupą, 27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym, 17 godzin superwizji W sumie 80 godzin zajęć. Razem 250 godzin zajęć w pierwszym roku. Rozpoczęcie kursu: październik/listopad 2015r. koszt I roku – 3500 zł w tym: 100 zł pierwsza rata kwalifikacyjna 2400 zł zajęcia warsztatowe (8*300) 1000 zł Intensywny Trening Wakacyjny Możliwość kontynuowania nauki na II roku...

więcej